© 2018 By Stefan Stevanovic all rights reserved

  • 77-behance-512
  • Street Shooting
  • Viber
  • Flickr Social Icon
  • Instagram Social Icon

infofotobg@gmail.com       Tel:+381-64-200-1304

150_ZIPAPHOTO_logo_crveni.png
7bcebd247b63cc5c5ca06198e26fbe4f.png
Shutterstock.png

Osnovni parametri fotoaparata

Kao što sam i najavio u prethodnom postu, ovaj je vezan za osnovna podešavanja svakog fotoaparata tj. osnovne funkcije u fotoaparatu pomoću kojih određujemo kakvu ćemo fotografiju napraviti tj. kako da dobijemo željeni rezultat (željenu fotografiju).



Osnovni parametri fotoaparata



Svaki fotoaparat bilo na film ili digitalni radi po istom principu. Tri osnovne funkcije fotoaparata su:


  1. Iso standard iliti asaža

  2. Brzina ekspozicije (ekspozicija ili shutter speed)

  3. Otvor blende iliti F broj


Iso Standard iliti asaža je broj koji određuje osetljivost filma u novijem slučaju osetljivost senzora na svetlost. Jednostavna definicija je: "ISO broj nam govori kolika količina svetlosti je potrebna da bi se pravilno osvetlio film tj senzor i da bismo dobili fotografiju." ISO vrednost je izražena u brojevima od 50, 100, 200, 400, 800, 1600 itd.


Brzina ekspozicije (ekspozicija ili shutter speed) je broj koji pokazuje kojom brzinom će zavesica na aparatu propustiti svetlost kroz objektiv i aparat na film tj na senzor odnosno kojom će brzinom svetlost da padne na film tj senzor. Ova vrednost je obično manja od jedne sekunde, tačnije može biti i četiri hiljaditi deo sekunde, ili čak i nekoliko sekundi. To znači ako je brzina ekspozicije 1/2, onda će zavesica biti otvorena na aparatu tačno polovinu sekunde i za to vreme će svetlost proći kroz aparat i osvetliti film ili senzor. Brzina ekspozicije je najčešće prikazana kroz razlomak gde imenilac pokazuje sekundu a delilac pokazuje koji deo sekunde je to, npr. ako piše da je brzina ekspozicije 1/300, to znači da će svetlost osvetljivati senzor ili film tačno 300i deo jedne sekunde itd. Što je veći razlomak to je brzina kojom će svetlost proći na senzor veća (brža) a što je razlomak manji ili ako je ceo broj čak to znači da je brzina kojom će svetlost proći do senzora manja (sporija). (tj više vremena će proći dok se osvetli film ili senzor).


Otvor blende iliti F broj nam govori koja količina svetlosti prolazi kroz objektiv i fotoaparat da bismo osvetlili film ili senzor.

28 views